ALV De Rietvoorn

terug naar overzicht

Donderdag, 17 maart 2022
Algemene ledenvergadering

Maandag 14 maart vond de jaarlijkse ALV van HSV de Rietvoorn na een pauze van 2 coronajaren eindelijk weer plaats.
Er waren 15 geïnteresseerden aanwezig.

Deze avond werd afscheid genomen van bestuurslid Sietse de Jong en wedstrijdcommissielid Gooitzen Hager. Beide werden door voorzitter Sake van der Meer na een jarenlange grandioze inzet in het zonnetje gezet middels een dankwoord, bos bloemen en een waardebon.
   
Bedankt Sietse en Gooitzen

Verder werd deze avond besproken dat, vanwege de afsluiting van het wedstrijdparcours bij Blauforlaet de komende jaren, HSV de Rietvoorn nogmaals gaat onderzoeken de houten steigers bij de Hege Bult beter bereikbaar te krijgen.

Medio 2022 verwacht HSV de Rietvoorn de visrechten van de zandwinput te Skulenboarg te verkrijgen en over te kunnen dragen aan Sportvisserij Fryslân. Samen met Sportvisserij Fryslân zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden omtrent het realiseren van visvoorzieningen rondom de zandwinput en het uitzetten van karpers.

Commissies
Met het toetreden van Hugo Kuiper aan de wedstrijdcommissie is deze commissie weer op volle sterkte. Met de hulp erbij van Klaas Kooistra als speciaal adviseur en de op de wedstrijden aanwezige leden is HSV de Rietvoorn er weer klaar voor om een aantal mooie en grote wedstrijden te organiseren dit seizoen.

Het lukt Geke Alma helaas niet om voor de jeugdcommissie voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Hierbij nogmaals de oproep aan onze leden om de jeugdcommissie te komen versterken door één of meerdere keren te helpen met het organiseren van een viswedstrijd voor de jeugd.

Bestuur

Vanuit de wedstrijdcommissie is Oene Koop Teitsma toegetreden tot het bestuur.
Met de ambitie om roofviswedstrijd te gaan organiseren is Hartger Pietersma toegetreden tot het bestuur.
Voorzitter Sake van der Meer is door de ALV herkozen voor een nieuwe periode als voorzitter.
Het bestuur wordt verder gecompleteerd door Geke Alma als bestuurslid jeugd en Jan Grijpstra als secretaris/penningmeester.

Bestuursvoorstel
Alle bestuurs- en commissieleden van HSV de Rietvoorn ontvangen de Vispas gratis als kleine tegenprestatie voor hun inzet. Dit was op de ALV in 2019 reeds afgesproken.
Ter ondersteuning van de wedstrijdvissende leden, een tegemoetkoming in de kosten, en ter stimulering van het meedoen aan de door Sportvisserij Nederland georganiseerde NK’s en ONK’s heeft het bestuur van HSV de Rietvoorn haar leden op de ALV voorgesteld een vaste reiskostenvergoeding van €50,- beschikbaar te stellen.

De ALV is hiermee akkoord en stelt een aantal voorwaarden:
-De vergoeding is geldig voor leden met een volwaardig lidmaatschap. Geen sub-leden
-leden die aan meerdere NK’s meedoen ontvangen de vergoeding meerdere malen
-de vangst, ook al is het een 0, dient te worden geregistreerd door de weegploeg op het NK
-het geldt voor alle categorieën zoals Zoet, Zout, Teams, Clubs, Dames, Feeder, Karper etc etc
-alle leden die tot en met 2021 lid waren van HSV de Rietvoorn komen in aanmerking
-nieuwe leden, vanaf 2022, dienen in Fryslân te wonen, om in aanmerking te komen
-deze regeling vervangt de gratis Vispas voor deelnemers aan het NK Clubs

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies