Calimiteiten

Calimiteit bel het milleualarmnummer 050-2122422

15 vrijwilligers van Sportvisserij Fryslan en 6 medewerkers van Wetterskip Fryslân hebben de cursus gevolgd voor het Calamiteitenteam.


Dit calamiteitenteam komt in actie bij acute vissterfte of wanneer ergens naar zuurstof happende vis wordt gesignaleerd. Het team van vrijwilligers gaat nauw samenwerken met de ‘piket dienst’ van het Wetterskip en wordt ingezet door geheel Fryslân.
Onderwerpen zoals de oorzaken van vissterfte, maar ook hoe gaan we om met verzwakte vis en hoe kunnen ziektes worden herkend zijn zaken die aan de orde kwamen tijdens de cursus. Als er namelijk sprake is van ziekte moet de vis juist niet over gezet worden naar ander water zodat mogelijk voorkomen kan worden dat de ziekte zich verder verspreid.
Procedure
Mocht je veel flauwe en/of dode vis zien, bel dan rechtstreeks het milieualarmnummer 058 212 24 22.
Dit nummer is 24 uren per dag en 7 dagen per week te bereiken.
Na de melding wordt er voor gezorgd dat er snel vanuit het Calamiteitenteam kundige mensen in het veld aanwezig zijn, om te redden wat er te redden valt. De vrijwilligers, die allen uitgerust zijn met waadbroeken, schepnetten en grote waterbakken, zijn erg enthousiast en willen graag ingezet worden bij het redden van vis.
Toch hopen we zo weinig mogelijk een beroep op ze te moeten doen en van deze calamiteiten mee te maken.
Het Calamiteiten Team Fryslan

zet het Milleualarmnummer in je toestel 050-2122422

Het onderstaande calmiteitenteam is er klaar voor