6-4-2013 Westergeest

Strobosser trekvaart prijzen om en om

1 R vd Molen 2951 gr Vak A
2 A van Dijk 2410 gr Vak B
3 G vd Meer 2533 gr Vak A
4 G Hager 2271 gr Vak B
5 J Storm 1871 gr Vak A
6 S vd Meer 1946 gr Vak B
7 J Honderd 1590 gr Vak A
8 J Dykema 1839 gr Vak B
9 K Kooistra 1551 gr Vak A
10 F Visser 1535 gr Vak B

Totaal gevangen gewicht trekvaart 37.965 grZwemmer
Camping Westergeest


1 P Bies 2838 gr
2 T Boersma 2162 gr
3 D Seinstra 1531 gr
4 H de Haan 1163 gr
5 E Jongstra 1025 gr
6 K Snip 896 gr
7 J Zijlstra 849 gr
8 G de Witte 600 gr

Totaal gevangen gewicht Zwemmer 12.564 gr.