Disclaimer

H.s.v. de Rietvoorn besteedt veel zorg aan de website, ondanks dat kunnen er fouten zijn gemaakt H.s.v. de Rietvoorn kan niet instaan voor de juistheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden kan H.s.v. de Rietvoorn ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

H.s.v. de Rietvoorn verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt.

H.s.v. de Rietvoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. 

H.s.v. de Rietvoorn zal alles in het werk stellen om misbruik van deze website te voorkomen, zij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven.


De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren of te verspreiden, mits er een schriftelijke goedkeuring is van H.s.v. de Rietvoorn.