16-5-2015 FK Korpsen

Onder 'tige suteriche' omstandigheden is het FK Korps gevist op de steigers in het PM Kanaal bij Kootstertille.
Ook de vangsten waren 'tige suterich'. Er waren zelfs enkele nullen bij. Dit maakte de uitslag zeer spannend.
Burgemeester Gerbrandy verzorgde op een vrolijke toon de prijsuitreiking

Uiteindelijk is het korps van HSV de Tjonger, Makkinga (foto vlnr; achter Chris en Auke Wesstra, Roland Kromkamp, voor Gert Timmer en Foppe Bergsma) Fries Kampioen geworden met 23 pnt / 2990 gr.
Het korps de Rietvoorn 1 (Sake vd meer, Gooitzen Hager, Harm Bekkema, Klaas Kooistra en Menno Hoogsteen) behaald 27 pnt / 6018 gr en werd daarmee 2e.
Als derde eindigde het korps de Oanslach 2 ( Klaas Mozes, Dave Martens, Johan Koning, Fokke Visser en Martin Reidsma) eveneens met 27 pnt echter 3779 gr.

De kampioenen: vlnr Korps de Rietvoorn (2e plts), de Tjonger (1 plts), de Oanslach 2 (3 plts)

De uitslag: