10-11-2012 Leeuwarden

Koppelwedstrijd HSV Leeuwarden

Traditiegetrouw vist HSV Leeuwarden haar jaarlijkse wedstrijd aan het einde van het seizoen, in de tweede week van november. Normaal gesproken aan het Van Harinxmakanaal bij Nylansdyk en Aldlan oost, vlak achter de flats en in de woonwijk. Waar je overal in deze tijd van het jaar een wat schralere visserij ziet,kun je op deze locatie nog redelijk vis blijven vangen. Dit jaar liggen de kaarten echter iets anders. De stad Leeuwarden is druk bezig met het upgraden van haar infrastructuur en dat geeft wat logistieke rompslomp, zowel op de weg als op het water. De deelnemers aan het WK-dames deze zomer hebben hiervan al een voorproefje van kunnen meemaken. Het Van Harinxmakanaal is momenteel een aan- en afvoerroute van zandschepen voor de aanleg van nieuwe terminals en de bouw van een tweetal aquaducten.


Dit was reden voor de wedstrijdcommissie, in de persoon van Hans Vijgeboom, om de jaarlijkse koppelwedstrijd te verplaatsen naar het PM kanaal. Als de nachtvorst niet al te vroeg haar intrede doet, kan er rond Grou en Oude Schouw nog een behoorlijk visje gevangen worden.

          Schokker en Schokker

Afsluitend een woord van dank aan de organisatie, de stekken uitzetters, C1000 Els Boek en de weegploegen. Zonder deze mensen is er geen wedstrijd mogelijk.

Namens de organisatie de prijs winnaars:

A vak:

Altenburg - Postma 11.800

Antonissen – Rusticus 7.900

Boersma – Westra 7.700

Koning – Veenstra 6.200B vak:

De Haan – Kooistra 9.700

Bies – De Boer 9.650

De Vries – Bakker 7.550

Temme – Van Assen 5.700C vak:

Schokker – Schokker 5.630

Jacobs – Broekstra 5.177

Wisse – Vijgeboom 4.542

Koerts – Koerts 4.541D vak:

Vierhout – Alberts 10.744

Postema – vd Molen 10.340

Tibbesma – Pal 8.759

Ansing – Lont 7.863