Zaterdag 17 Juni H.S.V De Rietvoorn

Hengelsportvereniging                                                                                                                                      H.S.V. "De Rietvoorn" te Kootstertille
Website                                                                                                                                                             derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl
Mailadres                                                                                                                                                           teitsma@taakvanzuiden.nl
Naam wedstrijd                                                                                                                                                 Tillehus wedstrijd
Soort wedstrijd                                                                                                                                                  Indivvvidueel  
Wedstrijd water                                                                                                                                                 Vaste hengel    REAHEL
                                                                                                                                                                          Feeder  Prinses Margrietkanaal te  REAHEL
Bijzonderheden wedstrijd water                                                                                                                        
Aparte vakken                                                                                                                                                   Ja
Er wordt gevist van                                                                                                                                            9.30 uur tot 14.30 uur
Mailadres                                                                                                                                                           teitsma@taakvanzuiden.nl
Opgave , per mail onder vermelding van                                                                                                           naam, hengelkeuze en datum
Opgave tot uiterlijk                                                                                                                                             Zondag 11juni                  VOL =VOL
Kaarten af te halen                                                                                                                                             Dorpshuis "Tillehus" te Kootstertille
Adres                                                                                                                                                                  Swanneblomstrjitte  9
Tel                                                                                                                                                                       0512-331373
Loting Vanaf                                                                                                                                                        07.30 uur tot 08.00 uur
Inleg                                                                                                                                                                    10 Euro
Overmaken op rekeningnummer                                                                                                                         RABO0356468003
Ten name van                                                                                                                                                      Wedstrijdcommissie H.S.V. "de Rietvoorn"
Onder vermelding van                                                                                                                                         Naam ,hengelkeuze en datum