09-04-2011 NOK

F Korte wint Kampioenschap Noord Nederland


Zaterdag 9 april zochten ruim 220 wedstrijdvissers de door hen gelote stek op aan het Noord Willemskanaal. Inzet van de wedstrijd was het kampioenschap van Noord Nederland. Het wedstrijdparkoers was uitgezet vanaf de brug bij Vries in zuidelijke richting.
In totaal werd iets meer dan 260 kilogram gevangen door de 220 deelnemers. Het geeft wel aan hoe lastig het ook vandaag weer was om een beetje redelijke vis te vangen. De dagwinnaar, F Korte van HSV de Blankvoorn uit Blijham, had met ruim 12 kilo gram niets te klagen.

Nummer Vak Plek Naam Voorletter(s) Resultaat Gewicht
1 D 1 KORTE F. 1 12315
2 B 2 VERVER A. 1 9862
3 A 24 KOSTER J.A. 1 9433
4 E 33 BROUWER W. 1 9433
5 C 6 JAGER M. 1 6328
6 D 24 MARTENS G. 2 8817
7 A 20 PLOEGER H. 2 7344
8 B 44 POST P. 2 7324
9 C 15 KOE DE B. 2 4726
10 E 28 ONDERDELINDEN D. 2 4041
11 D 19 HILLENGA M. 3 8321
12 E 35 KERKDIJK J. 3 3753
13 B 20 BOVE B. 3 3038
14 A 39 STOEVELAAR J. 3 3028
15 C 7 SANDERS R.H. 3 2839
16 D 7 BELT V.D. A. 4 5742
17 A 42 VEEN V/D G. 4 2963
18 B 43 MOLENBERG J.H. 4 2839
19 C 42 ENTING H 4 2627
20 E 42 STOEVELAAR R. 4 2562
21 D 2 KORTE E. 5 5216
22 A 44 HENDE VAN DER F 5 2798
23 B 38 SMIT W. 5 2582
24 E 32 SMITS B.L.H. 5 2245
25 C 16 BISSCHOP M. 5 2185
26 D 12 KUIPER A. 6 2727
27 A 1 MOLEN V.D. R. 6 2614
28 B 24 HAGER G. 6 2538
29 E 27 MARTENS H. 6 1895
30 C 44 DRENTHEN J 6 1845
31 A 18 STRIJKER J. 7 2487
32 B 13 ABBAS H. 7 2469
33 D 29 KONING J. 7 1897
34 C 41 WOPPENKAMP M. 7 1797
35 E 29 COCK M.J. 7 1709
36 B 28 MARRA L. 8 2455
37 A 15 DOORNBOS S. 8 2180
38 D 16 GAASENDAM M. 8 1882
39 C 21 POSTEMA H. 8 1797
40 E 34 DIKKEMA A. 8 1643
41 B 19 MEIJER H.A.H. 9 2296
42 A 21 WILTJER W. 9 2115
43 D 38 MEULENBELT G. 9 1794
44 C 27 HARTMAN H. 9 1744
45 E 30 WEIDENAAR F. 9 1636
46 B 11 KOOI H. 10 2164
47 A 13 KOOL W. 10 2061
48 D 30 KAMP V.D. E. 10 1649
49 E 26 HOEFT VAN `T D. 10 1593
50 C 14 KOERTS J. 10 1553
51 B 18 VOOGD DE E.H. 11 2150
52 A 28 RUBINGH J.H. 11 1897
53 D 36 KOSTER A.T. 11 1476
54 C 36 KUIPER G.M. 11 1458
55 E 19 HOEKSTRA P. 11 1251
56 B 30 BOUMAN R. 12 2071
57 A 41 MOL S. 12 1797
58 D 10 KORTE G. 12 1277
59 E 37 KLOOTSEMA J.G. 12 1112
60 C 18 WESSTRA C 12 1022
61 B 34 WEPSTRA A 13 1787
62 A 29 MEERVELD G. 13 1653
63 D 8 BRUINS A. 13 1175
64 E 11 ENTING G. 13 980
65 C 17 HAKKERS H. 13 927
66 B 37 MEINEN D. 14 1755
67 A 30 BAKKERNES N. 14 1584
68 D 42 SMITH R. 14 965
69 C 39 KONING J 14 870
70 E 6 MEIJER S. 14 523
71 A 19 KUIL R. 15 1575
72 B 25 KLUINHAAR B. 15 1553
73 D 33 VELDHUIZEN VAN R. 15 927
74 C 12 JONKERS J.G. 15 685
75 E 7 EXEL G. 15 449
76 B 41 GERRITS B. 16 1501
77 A 17 LANGE DE J. 16 1501
78 D 9 SCHIPPERS R. 16 860
79 C 10 MIJNHEER J. 16 566
80 E 5 OOST G. 16 428
81 B 39 DEKKER C. 17 1501
82 A 38 GERRINGA J. 17 1296
83 D 28 HIEMSTRA D. 17 757
84 C 2 VOOGD DE B. 17 513
85 E 36 GAASENDAM J.W. 17 424
86 B 26 HEINO W. 18 1444
87 A 25 RAVEN W. 18 1188
88 D 18 PATHUIS J. 18 737
89 C 13 BAKKER M. 18 428
90 E 40 ANSING R. 18 422
91 B 15 SCHUILING M.B. 19 1387
92 A 12 KLOS E. 19 1181
93 D 35 HUISMA E. 19 688
94 C 11 KRUISE D. 19 423
95 E 38 HOOGSTEEN M. 19 391
96 B 9 HUISMAN K. 20 1283
97 A 37 SALLAND H. 20 1093
98 D 44 RAVEN K. 20 573
99 C 25 PLUIM A. 20 413
100 E 44 LEYEN A 20 377
101 B 16 LUCHIES J.H. 21 1267
102 A 11 POSTEMA B. 21 853
103 C 5 KNOPPIEN K. 21 383
104 E 13 BAKKERNES J. 21 363
105 D 3 WOLTERS N. 21 334
106 B 42 EBBING L. 22 1267
107 A 33 OLDENHUIS W. 22 753
108 C 32 SLAGER G. 22 353
109 E 1 WESSELING C.B.H. 22 338
110 D 31 KOK R. 22 321
111 B 4 ARENDS R. 23 1257
112 A 5 HAAN DE F. 23 656
113 C 9 BONESCHANSKER S. 23 349
114 D 17 GRONDE VAN DE E. 23 307
115 E 23 WIND D. 23 292
116 B 7 TIMMER G. 24 1241
117 A 36 BRUINS-VAN OORT Y. 24 425
118 C 8 MUTSAARS J. 24 349
119 D 20 KROMKAMP R. 24 261
120 E 16 KORS H. 24 227
121 B 23 JONGSTRA E. 25 1164
122 C 35 ZEEPHAT J. 25 343
123 A 34 REMEIJER W.K. 25 288
124 D 37 TIMMER H. 25 244
125 E 39 LOVERS R. 25 198
126 B 6 BERGSMA F. 26 1153
127 C 31 SCHOONBEEK J.R. 26 292
128 A 27 DIJK VAN A.Y. 26 278
129 D 14 SIEMERINK G. 26 209
130 E 31 VOS G. 26 186
131 B 17 VALSTAR D. 27 1093
132 C 1 STOTEFALK J. 27 290
133 A 26 DREIJER M. 27 258
134 D 6 LOUWES A.J. 27 186
135 E 2 BLOEM S. 27 134
136 B 27 BISSCHOP G. 28 1048
137 C 22 SMIT W. 28 267
138 A 6 VRIES DE F. 28 248
139 D 4 MARRA S. 28 182
140 E 10 MOES G.E. 28 69
141 B 33 POTGIETER J. 29 1003
142 C 4 KLOSTERMANN H.W. 29 214
143 A 10 DONDEREN VAN J.M. 29 164
144 D 13 HASSELT P. 29 141
145 E 9 SCHELTEMA H. 29 55
146 B 35 JONG DE E. 30 725
147 C 24 ENTING J.M. 30 210
148 A 22 ANANIAS H. 30 138
149 D 23 TELLINGEN VAN G. 30 109
150 E 17 BOUMAN R.L. 30 44
151 B 12 DIKKEMA J.A. 31 619
152 C 28 BIJLEVELD J. 31 200
153 D 26 SCHAFER B. 31 58
154 A 7 ZOETHOUT R.W. 31 48
155 E 8 KOOPS J. 31 10
156 B 5 SMIT B. 32 508
157 C 26 VOORS A. 32 152
158 D 32 GALGENBELT J. 32 15
159 A 4 VOORBRAAK P. 32 15
160 B 1 KLUNGEL C. 33 499
161 C 3 BOS H. 33 107
162 A 35 KOOPS A. 33 10
163 D 39 MENTING H. 33 5
164 B 14 KAAP VAN DER E. 34 490
165 C 40 ROODA P. 34 87
166 D 5 GRIMMIUS P. 34 5
167 A 3 SCHOLTENS K.H.J. 34 5
168 B 36 DIRKS H.C.J. 35 292
169 C 23 RUSTICUS W. 35 29
170 D 25 VISSER J. 35 5
171 B 32 WAL V.D. K. 36 202
172 C 29 IMBOS R. 36 5
173 B 40 HILVERTS J.J. 37 113
174 C 34 MEIJERING J. 45 0
174 A 32 SLAGTER A. 45 0
174 C 33 HAAS DE R. 45 0
174 D 41 POST H. 45 0
174 C 43 BEUKER R. 45 0
174 C 20 PANDER L. 45 0
174 A 23 MEER V.D. G. 45 0
174 C 19 MEINEN S. 45 0
174 C 37 MAATJES W. 45 0
174 A 40 POST J. 45 0
174 A 43 DAMHOFF K. 45 0
174 B 21 HOEKSMA H. 45 0
174 E 3 HEEROMA H. 45 0
174 E 12 BOLTJES J. 45 0
174 E 25 KOEL E. 45 0
174 B 22 DIJKEMA L. 45 0
174 A 31 BOERS K. 45 0
174 D 15 SCHOLTEN R. 45 0
174 E 20 KRUGER P.G. 45 0
174 D 11 SCHUURMAN G. 45 0
174 D 22 NIJMEIJER W. 45 0
174 E 21 WERD DE L. 45 0
174 D 21 SCHRAGE K. 45 0
174 E 41 BROEKSTRA H. 45 0
174 E 22 BIANCHI B. 45 0
174 D 34 CRUIMING J.J. 45 0
174 D 27 JONG DE P. 45 0
174 E 4 OTTENS P. 45 0
174 A 8 STOKER F. 45 0
174 E 15 BOS VAN DEN Y. 45 0
174 A 16 WEIDGRAAF J. 45 0
174 A 14 HILLENGA S.E. 45 0
174 C 38 HUIS VAN B. 45 0
174 D 40 BOERSMA J. 45 0
174 A 2 KUIPER R. 45 0
174 E 14 GROOT DE K.H. 45 0
174 E 43 BLAAUW J. 45 0
174 B 31 KOK N. 45 0
174 B 3 KOENEN T. 45 0
174 D 43 MARWIJK-BRUL VAN E. 45 0
174 B 29 MARWIJK VAN W.H.L. 45 0
174 A 9 KORS M. 45 0
174 B 8 BROUWER C. 45 0
174 E 24 KWANT M.J. 45 0
174 E 18 OTTENS A. 45 0
174 B 10 MARTENS R. 45 0
174 C 30 WILLEMS A. 45 0