3-12-22 St Nicolaas K`Tille

Datum : Zaterdag 3 december.
Hengelsportvereniging : H.S.V. “De Rietvoorn” te Kootstertille.
Website : derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl
Mailadres : teitsma@taakvanzuiden.nl
Naam wedstrijd : Sint Nicolaaswedstrijd.
Soort wedstrijd : Individueel.
Wedstrijd water : 
: Prinses Margrietkanaal steigers Kootstertille vaste hengel.
Bijzonderheden wedstrijd water : Kootstertille op houten steigers vaste stok .  VRIJE HENGEL OP ROHEL  MAX 42 DEELNEMERS.    VRIJE  HENGEL ZIT VOL .
                                                                                                                                                                                                                       ______________________ 
Aparte vakken : Vak vrije hengels, vak vaste hengel.
Maximum aantal deelnemers : N.v.t.
Er wordt gevist van : 9.30 uur tot 14.30 uur.
Bijzonderheden : N.v.t.
Naam opgave : N.v.t.
Telefoonnummer : N.v.t.
Bellen na : N.v.t.
Mailadres : teitsma@taakvanzuiden.nl
Onder vermelding van : Naam, st. Nicolaas.
Opgave tot uiterlijk : Zondag 28 november.
Kaarten af te halen : Dorpshuis “Tillehus”te Kootstertille.
Adres : Swanneblomstrjitte 9.
Telefoonnummer : 0512 – 331373.
Loting vanaf : 07.30 uur.
Inleg : € 10,00.
Overmaken op rekeningnummer : NL90RABO0356468003
Ten name van : Wedstrijdcommissie H.S.V. “De Rietvoorn”.
Onder vermelding van : Naam, St. Nicolaas.
Opmerking : Je krijgt een bevestigingsmail dat je in geschreven staat.