18-6-2011 FK Feeder

Onder zware omstandigheden is afgelopen zaterdag, 18 juni, het Fries Kampioenschap Feederen gevist. Met de harde wind schuin over het water, soms vergezeld met zware buien, was het lastig vissen. Maar de 78 deelnemers hebben zich niet laten kennen en hebben gezamenlijk ruim 111 kg vis gevangen.


Sommige fervente feedervissers bleven volharden in de gekozen tactiek om tegen de wind naar de overkant te werpen. Andere besloten om halverwege het kanaal te vissen of soms zelfs nog dichter onder de eigen oever de vis te zoeken.
Na vijf uren vissen bleek Ramon Ansing van hsv de Rietvoorn, Kootstertille, het beste resultaat te hebben geboekt met 8280 gram en ontving hij het winnaarsbord uit handen van wedstrijdleider Jan de Bruin. Eerder dit jaar ontving Ramon eveneeens het winnaarsbord bij het FK Jeugd. We kunnen hier dus spreken van een groot talent.
Als tweede eindigde Egbert van der Kamp, hsv de Oanslach Harkema met 7711 gram. Op de derde plek eindigde Gooitzen Hager, hsv de Rietvoorn Kootstertille; 5341gram. Met 4540 gram boekte Arnold Bilijam, hsv Heerenveen, de vierde plek. Als vakwinnaar van vak A met 3217 gram boekte Roelf vd Molen, hsv de Oanslach, de vijfde plaats.

De heren poseren op onderstaande foto.Van links naar recht
5è Roelf v/d Molen–2è Egbert v/d Kamp–1è Ramon Ansing–3è Gooitzen Hager–4è Arnold Bilijam
klassering Naam Woonplaats Vereniging Vak nr gewicht
1 Ramon Ansing Tolbert De Rietvoorn K. C16 8280
2 Egbert Van der Kamp Oldemarkt De Oanslach D09 7711
3 Gooitzen Hager Kollum De Rietvoorn K. E14 5341
4 Arnold Bilijam Oudeschoot Hsv Heerenveen B01 4540
5 Roelf van der Molen Niekerk De Oanslach A07 3217
6 Bertus van Holland Haulerwijk De Rietvoorn K. C04 6083
7 Foppe Bergsma Veenhuizen De Tjonger D11 4075
8 Henk Heeroma Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde A06 2818
9 Hans Vijgenboom Leeuwarden Hsv Leeuwarden B14 2663
10 Jan Kooistra Drachten De Rietvoorn K. E16 2521
11 Lammert Marra Dokkum Hsv Leeuwarden D02 3877
12 Henk Land De Oanslach C15 3527
13 J. Snip Nuis Voorwaarts A12 2668
14 Jan Bousma Kootstertille De Rietvoorn K. B11 1987
15 Wiepke Meines Beetsterzwaag Opsterland E11 1596
16 JanJacob de Vries Drachten Surhuisterveen D12 3611
17 Klaas Mozes Surhuisterveen De Oanslach C10 2627
18 Doeke De Wit Oosterwolde De Rietvoorn K. B10 1946
19 Jappie De Vries Bolsward Ons Genoegen Makkum E07 1379
20 Tippy Boersma Burgum De Rietvoorn K. A14 1293
21 Meine Kempenaar Kollumerzwaag Hsv Leeuwarden D16 2744
22 Koert Schokker Delfstrahuizen Hsv Heerenveen C06 1926
23 Jappie Mijnheer Marum De Rietvoorn K. B15 1835
24 Sipke Marra Dokkum Hsv Leeuwarden E01 1356
25 Reino Dijkstra Kootstertille De Rietvoorn K. A08 1281
26 Henk De Haan Augustinusga De Rietvoorn K. D14 2554
27 Bauke Wesstra Bergum De Rietvoorn K. C14 1835
28 Jan van der Weide Tijnje Hsv Heerenveen B03 1286
29 Sake Van der Meer Koostertille De Rietvoorn K. E08 1218
30 Y van den Bos Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde A11 1088
31 Klaas de Vries Hemrik Stikelbearske D13 2099
32 Arie Leyen Kootstertille De Rietvoorn K. E13 1218
33 Klaas Bakker Lollum Ons Genoegen Makkum C12 1172
34 Peter Bies Kollum De Rietvoorn K. A04 1040
35 Henk Veenstra Harkema De Oanslach B07 717
36 Tim Postma Twijzelerheide De Rietvoorn K. D07 1956
37 Johan Koning Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde E06 1190
38 Grietus De Vries Gorredijk Stikelbearske A02 735
39 J. Staal Hemrik Stikelbearske C05 598
40 Ronald Hoogeveen Marum De Rietvoorn K. B06 544
41 Sjacco Wagt Oosterwolde De Reafin D06 1487
42 Roland Kromkamp Makkinga De Tjonger E04 1018
43 Render Menger Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde A10 667
44 Arjen Antonisse Surhuizum Surhuisterveen B13 505
45 Wiebe Rusticus Kollum De Rietvoorn K. C07 471
46 H Snip Nuis Voorwaarts E15 956
47 Edwin Albert de Jong Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde A09 598
48 Klaas Kooistra Zwaagwesteinde De Rietvoorn K. D03 557
49 Femko Stoker Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde B08 368
50 Dennis Kiewiet Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde C01 298
51 Lieuwe Pander Drachtsercompagnie De Oanslach E10 783
52 H. Iedema Anjum De Rietvoorn K. D10 444
53 J.R. den Boer Jorwerd De Voorn C11 284
54 P. Topma Leeuwarden Hsv Leeuwarden A03 264
55 Frans Temme Menaldum Ons Genoegen, Makkum B09 207
56 Siep Bloem Damwoude Hsv Leeuwarden E02 716
57 BR de Kock Ons Genoegen Owolde D04 433
58 Bernd Bove Twijzel De Rietvoorn K. A05 248
59 Jan Zeephat Drachten De Oanslach C03 91
60 R. Tibbesma Beetsterzwaag Hsv Heerenveen E12 547
61 Dave Martens Haskerdijke Hsv Heerenveen A15 54
62 Pieter Hoekstra Eastermar De Rietvoorn K. E03 318
63 Auke de Vries Kollum Hsv Leeuwarden E05 40
64 Jan Hoff Leeuwarden Hsv Leeuwarden A01 0
65 Donald Loolofs Drachten Voorwaarts A13 0
66 Gerton Rauw Damwoude De Rietvoorn K. B02 0
67 Harm Jagersma Drachten De Rietvoorn K. B04 0
68 Tabe Bleeker Dokkum Hsv Leeuwarden B05 0
69 Rein Pal De Knipe Hsv Heerenveen B12 0
70 G. Jacobs Nuis De Rietvoorn K. C02 0
71 Fokke Visser Harkema De Oanslach C08 0
72 Henk Postema Tolbert De Oanslach C09 0
73 Harm Bekkema Surhuizum De Rietvoorn K. C13 0
74 Marco De Regt Drachten Voorwaarts D01 0
75 Hans Schurer Bakkeveen De Rietvoorn K. D05 0
76 H. Broekstra Blokzijl De Rietvoorn K. D08 0
77 Roel van der Vaart Augustinusga De Rietvoorn K. D15 0
78 Piet Alberts Luxwoude Opsterland E09 0