Zaterdag 4 November

Hengelsportvereniging                            H.S.V. "De Rietvoorn"  te Kootstertille
Website                                                   dereitvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl
Mailadres                                                 teitsmataakvanzuiden.nl
Naam wedstrijd                                        n.v.t.
Soort wedstrijd                                         Individueel, vaste hengel en  feerder hengel
Wedstrijd water                                        Vaste hengel , Prinses Margrietkanaal te Kootstertille
                                                                 Feerder hengel, Prinses Margrietkanaal te Reahel
Bijzonderheden wedstrijd water               Vaste hengel ,op houten steigers of schanskorven
Aparte vakken                                          n.v.t.
Maximum aantal deelnemers                   n.v.t.
Er wordt  gevist van                                 0.9.30 uur tot 14,30 uur
Bijzonderheden                                        n.v.t.
Naam opgave                                           n.v.t.
Tel                                                             n.v.t.
Bellen na                                                   n.v.t. 
Mailadres                                                  teitsma@taakvanzuiden.nl
Onder vermelding van                              Naam en Hengelkeuze en datum
Opgave tot uiterlijk                                    Zondag  5 november
Kaarten af te halen                                   Dorpshuis  "tillehus"te Kootstertille
Adres                                                        Swanneblomstrijtte  9
Tel                                                             0512-331373
Loting vanaf                                              0.7.30 uur - 08.00 uur
Inleg                                                         10 Euro
Overmaken op rekeningnummer              NL90RABo0356468003
Ten name van                                           Wedstrijcommisstie. H.S.V. "De Rietvoorn"
Onder vermelding van                              naam, hengelkeuze en datum