Regels en Info

WINTERCOMPETITIE
HSV DE RIETVOORN KOOTSTERTILLE


DATA: COMPETITIE 2016 / 2017

03-12-2016                 10-12-2016               17-12-2016              07-01-2017

21-01-2017                 04-02-2017               18-02-2017              04-03-2017

*Wij gaan op eigen gelegenheid naar het viswater welke vrijdag bekend is gemaakt ( UITERLIJK 07:55 UUR AANWEZIG ZIJN BIJ HET VISWATER)

*WIJ VISSEN 4 UREN VANAF HET BEGINSIGNAAL

*VISWATERS; DIVERSE VISWATEREN WAAR WIJ DENKEN DAT ER GOED GEVANGEN WORD.

*WIJ VISSEN OP GEWICHT

*INLEG PER COMPETITIE IS € 20,00 overmaken voor 1 november op reknr. NL90RABO03564.68.003 t.n.v. HSV de Rietvoorn o.v.v. Naam.

*VISWATER IS VRIJDAG`S NA 17:00 UUR BEKEND BIJ HENGELSPORT S.D. V/D MEER

*VOOR HET EINDKLASSEMENT TELLEN 6 WEDSTRIJDEN,
DIT KLASSEMENT WORDT OPGEMAAKT DOOR MIDDEL VAN KLASSEMENTSPUNTEN.
BIJ VORST WORDEN ER 7 PUNTEN BEREKEND
NIET AANWEZIG WORDEN ER 7 PUNTEN BEREKEND
BIJ GELIJK GEWICHT GAAT DIEGENE DIE HET MEEST IN HET MIDDEN VAN HET PARCOURS ZIT VOOR.
MAXIMAAL AANTAL KLASSEMENTSPUNTEN PER WEDSTRIJD IS 6 BIJ AANWEZIGHEID ( BIJ DEELNAME T/M 10 PERSONEN VISSEN WE IN 1 VAK)

DE WINTER WEDSTRIJDCOMMISSIEOpzet wintercompetitie 2016 / 2017

LET OP:
Vissers die het afgelopen seizoen hebben mee gevist hebben voorrang met de opgave voor de wintercompetitie van 2016 / 2017 doorgeven en betalen voor 1 november 2016, zo niet dan wordt deze plaats vrijgegeven voor vissers die op de wachtlijst staan tot een maximum van 24 personen.


De opzet is verder gelijk gebleven aan vorig jaar, met betrekking tot de inleg dit blijft 20 euro voor de gehele competitie van 8 wedstrijden 8x2,50 is 20 euro.

Je moet lid zijn van Hsv De Rietvoorn.

Opgave tot 1 november 2016, betaling overmaken op
Bankrekening NL90RABO03564.68.003 t.n.v. wedstrijdcommissie HSV de Rietvoorn
o.v.v. Naam, mocht dit niet via de bank lukken dan voor 1 november 2016 contant betalen aan G. Hager.

Dit heeft tot gevolg dat je niet zomaar even een wintercompetitie wedstrijd kan mee vissen, alleen personen die zich tot 1 november 2016 hebben aangemeld en betaald hebben kunnen meedoen.

De inleg deze wordt niet terug betaald mits er wedstrijden niet doorgaan bij vorst e.d. , dit geld wordt dan vermeerderd in het prijzengeld.

Wie tijdens deze competitie een kopplaats heeft geloot kan tijdens de rest van de competitie geen kopplaats meer krijgen.

Wat betreft de viswateren voor dit jaar, we zijn van mening dat we de wateren zoveel mogelijk in de buurt willen houden, nou en er zijn voor volgend jaar weer volop mogelijkheden, zo is er de Trekvaart, Kollum en Dokkum.


Bij een calamiteit beslist de wedstrijdleiding.

Bij het niet meedoen van een van de wedstrijden dit dan graag doorgeven, de avond voor de wedstrijd tot 20:00 uur via de Mail gooitzenhager@gmail.com of mocht dit niet lukken telefonisch 06-51462727


DE WINTER WEDSTRIJDCOMMISSIE