21-05-2011 FK Korpsen


Uitslag FK Korpsen
21 mei 2011 Helomavaart1 Surhuisterveen vak classering gewicht
Piet Wevers Surhuisterveen 1 2642
J. Koning Marum 2 1429
E. Bremer Opeinde 9 553
Adriaan Tuintjer Surhuisterveen 10 221
Arjen Antonise Surhuizem 11 355
33 5200

2 Ons Genoegen Oosterwolde vak classering gewicht
Johan Koning Oosterwolde 2 4354
Edwin Albert de Jong Oosterwolde 3 1608
L.J.H. Visschers Oosterwolde 8 626
Martin Reidsma Oosterwolde 12 307
Doeke De Wit Oosterwolde 14 129
39 7024

3 Makkum 1 vak classering gewicht
Klaas Bakker Lollum 1 11215
Jappie De Vries Bolsward 2 2652
Ids Izenga Makkum 10 544
Bert Altena 13 205
Frans Temme Menaldum 14 297
40 14913

4 Leeuwarden Westergeest 1 vak classering gewicht
Henk Hoeksma Dokkum 2 2436
Meine Kempenaar Kollumerzwaag 6 865
Sipke Marra Dokkum 8 612
Siep Bloem Damwoude 9 439
Pier Poortinga Kollumerzwaag 16 51
41 4403

5 de Oanslach BKM 1 vak classering gewicht
Geert van der Meer Surhuisterveen 3 1300
Roelf van der Molen Niekerk 4 808
Lieuwe Pander Drachtsercompagnie 7 833
Egbert Van der Kamp Oldemarkt 13 307
Henk Postema Tolbert 14 197
41 3445

6 de Snoek 1 Wolvega vak classering gewicht
Gert-Jan Dragt Wolvega 5 713
Evert Jan Feenstra Wolvega 5 876
Wijbe Vrind Wolvega 7 374
Geert Van der Wal Wolvega 9 452
Tiemo Koopman Wolvega 16 148
42 2563

7 HSV Heerenveen vak classering gewicht
Klaas Hoen Nieuwebrug 1 5371
Bauke Dikkerboom Heerenveen 6 643
Hendrik Stoelwinder Heerenveen 8 705
Gerrit Kroes Terband 12 321
Klaas Dijkstra Heerenveen 18 96
45 7136

8 Heerenveen HSC Arnold vak classering gewicht
Koert Schokker Delfstrahuizen 4 1195
Jan van der Weide Tijnje 6 705
Rein Pal De Knipe 9 259
Arnold Bilijam Oudeschoot 15 161
R. Tibbesma Beetsterzwaag 16 152
50 2472

9 de Oanslach team Land vak classering gewicht
Klaas Mozes Surhuisterveen 4 1487
Henk Land Surhuisterveen 4 984
Henk Veenstra Harkema 8 327
Pieter Spinder Harkema 15 225
Henk Mulder Harkema 21 10
52 3033

10 Oanslach 2 vak classering gewicht
Freerk Weening Twijzel 5 669
Fokke Visser Harkema 6 769
Henk jr Jager Harkema 7 836
Jan Zeephat Drachten 16 222
Willem Jager Harkema 20 52
54 2548

11 Roodvin 2 vak classering gewicht
Henk Bos Nieuwehorne 1 6990
Marten de Vries Jubbega 5 904
Willem van der Terp Jubbega 15 170
Willem Cuperus Heerenveen 17 172
Jeep Hartstra Lippenhuizen 17 93
55 8329

12 Rietvoorn Ktl Evezet vd Meer vak classering gewicht
Gooitzen Hager Kollum 3 2666
Henk De Haan Augustinusga 5 1468
Harm Bekkema Surhuizum 13 139
Sake Van der Meer Koostertille 14 245
Menno Hoogsteen Drogeham 20 5
55 4523

13 de Snoek 2 Wolvega vak classering gewicht
John Bakker Wolvega 7 631
Rene Van Dijk Wolvega 11 260
Rinse Popma Wolvega 12 503
Jaap Booij Wolvega 12 141
Tjeert de Graaf Wolvega 13 276
55 1811

14 de Tjonger vak classering gewicht
Roland Kromkamp Makkinga 7 651
Auke Wesstra Haulerwijk 11 162
Chris Wesstra Haulerwijk 11 516
A. Jenninga Oosterwolde 11 316
Foppe Bergsma Veenhuizen 19 60
59 1705

15 Rietvoorn Ktl BKM 2 vak classering gewicht
Hans Schurer Bakkeveen 3 940
Jappie Mijnheer Marum 6 990
Bertus van Holland Haulerwijk 15 171
Pieter Hoekstra Eastermar 16 170
Bernd Bove Twijzel 21 36
61 2307

16 Rietvoorn Kootstertille A vak classering gewicht
Tippy Boersma Burgum 3 1122
Klaas Kooistra Zwaagwesteinde 10 406
Bauke Wesstra Bergum 13 300
Peter Bies Kollum 18 79
Jan Kooistra Drachten 19 18
63 1925

17 Leeuwarden Westergeest 2 vak classering gewicht
Wiebe Rusticus Kollum 4 964
Lammert Marra Dokkum 9 334
Johannes Elzinga Kollum 15 117
Auke de Vries Kollum 19 70
Henk Stapert Zwaagwesteinde 19 52
66 1537

18 it Stikelbearske W'woude vak classering gewicht
Grietus De Vries Gorredijk 1 3222
Klaas de Vries Hemrik 10 296
Albert Hofstra Gorredijk 18 143
Rene Seefat Wijnjewoude 19 93
J. Staal Hemrik 20 5
68 3759

19 Roodvin 1 vak classering gewicht
A. Achttien Jubbega 8 600
Hendriekus De Jong Jubbega 12 233
G. Frietema Tijnje 14 232
Jan Jonker Hoornsterzwaag 17 40
E. de Jong Jubbega 17 111
68 1216

20 HSV Voorwaarts Drachten vak classering gewicht
JanJacob de Vries Drachten 2 5147
Rob De Regt Drachten 10 377
Marco De Regt Drachten 20 84
Henk Dijkstra Drachten 22 0
Willie De Boer Drachten 22 0
76 5608

21 Makkum 2 vak classering gewicht
J.R. den Boer Jorwerd 17 147
Hennie Nauta Bolsward 18 28
T. Landskroon Bolsward 18 172
Teake Wielinga Makkum 22 0
Freerk van Duinen Bolsward 22 0
97 347