06-05-2017 FK teams

FK Teams


Een fraaie selectie van 14 teams streden vandaag om het Friese Kampioenschap vanaf de oevers van de Workumer Trekvaart. Hoewel de verschillen in vangsten tussen de vakken redelijk groot waren is er in totaal goed gevangen.

Het team van HSV de Tjonger, Makkinga (zie foto: achter Auke Wesstra, Foppe Bergsma en Chris Wesstra en voor Gert Timmer en Roland Kromkamp) hebben ruim 41 kg gevangen en scoorden in totaal 15 pntn.

Het team van Ons Genoegen, Makkum kwam met 38,5 kg op 21 pnt. en was daarmee 2e.
Het team Grondel 2 behaalde de derde plaats met 24 punten en bijna 32 kg.

Zowel de vangsten als het weer waren prima en ook daardoor klonk er geen enkele wanklank onder de deelnemers en was men uiterst tevreden over het verloop van de wedstrijd. In totaal wisten de 70 deelnemers bijna 350 kg vis te vangen.


De eerste 4 teams (de eerder genoemde teams en team de Dobber uit Westergeest) hebben zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Teams op 16 september vanaf de steigers in de Helomavaart.