Lijst viswateren

Hier vindt u alle wateren waarin u mag vissen met de vispas.

 

Kijk voor info betreffende de lijst op www.sportvisseninnederland.nl