Vispas info

Informatie betreffende de Vispas, heel veel kun je zelf regelen 

www.mijnsportvisserij.nl


Vragen mbt de vispas kunt u terecht op  ledenadministratie@vispas.nl  of 0900-2025358?