Bestuur

Bestuur

Sake van der Meer           Voorzitter                  0512-331780
Jan Grijpstra                     Secretaris                  06-24856845
Jan Grijpstra                     Penningmeester        06-24856845

Oene  Koop  Teitsma        Bestuurslid                 06-46626680
Hartger  Pietersma           Bestuurslid  ( Roofvis)
Patricia Senneker             Bestuurslid ( jeugd )

Wedstrijdcommissie

Oene Koop Teitsma          06-46626680  
Klaas Kooistra                  0648745234
Hugo kuiper                      0610888365
Jan Bouwsma                   0615654329
Reino  Dijkstra                  0612197327
Bankrekening: Iban: NL90RABO03564.68.003 t.n.v. wedstrijdcommissie HSV de Rietvoorn

Bij vragen en of opmerkingen: Het aanleveren van kopij ( uitslagen cq verslagen ) voor of over deze website graag mailen naar:  h.kuiper@home.nl 

Jeugdcommisie

Tjibbe Bosma                     0512-331853 
Patricia Senneker

Postadres HSV de Rietvoorn


Jan Grijpstra
Rengersweg 20
9062 DE Oentsjerk

 jangrijpstra@outlook.com