Opzeggen

Opzeggen mail

jangrijpstra@outlook.com


Bij verhuizing, opzeggen lidmaatschap of andere wijzigingen dit graag voor
1 oktober doorgeven aan Jan Grijpstra.

Postadres HSV de Rietvoorn

Jan Grijpstra
Rengersweg 20 
9062 DE Oensjerk 
tel nr. 06-24856845