17-6-2017 Hako K`Tille

Hsv de Rietvoorn Kootstertille 17-06-2017

De jaarlijkse Hako viswedstrijd, gehouden in de feestweek te Kootstertille, werd dit jaar weer prima bezocht.

Totaal verschenen 84 deelnemers in MFA het Tillehûs te Kootstertille voor de loting.

De aanwezige vissers werden verdeeld over 3 vakken, 1 vak vaste stok op de steigers en 2 vakken vrije hengel bij Blauforlaet/Rohel.
De vangsten waren bij de vrije hengel iets beter dan de afgelopen tijd, bij de vaste stok waren de hoge nummers in het voordeel dat wil niet zeggen dat het daar uitstekend was.

Zo tegen 07:30 uur zijn de vissers toegesproken door de voorzitter Sake v/d Meer en deze heeft elke visser een fijne en sportieve wedstrijd toegewenst, nadat de vissers de visplaats hebben gevonden en de spullen hebben geïnstalleerd, zijn we de wedstrijd begonnen om 09:00 uur en zijn gestopt om 14:00 uur. Daarna kon iedereen zijn visspullen weer opruimen en de leefnetten nog even in het water laten tot dat de 3 weegploegen hun werk konden doen.

Bij terug komst in het Tillehûs te Kootstertille alwaar de beheerders weer een lekker hapje en een drankje hadden klaarstaan.

Voorzitter Sake v/d Meer heeft de prijswinnaars opgeroepen om een prijs uit te zoeken vanaf het podium.
Als eerste mocht hier de algemeen winnaar Siepie Bloem met een gewicht van 12782 gram een prijs uitzoeken.

De prijzentafel zag er weer goed verzorgt uit 9 prijzen per vak, dit is mede mogelijk gemaakt door het inkopen van de prijzen door Henk en Betty de Haan.
Bedankt hiervoor.

Prijswinnaars:

Vak A 1 t/m 32 Vast stok:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr

1e * Hans Schurer * 7426 gr * A 30
2e * Harm Bekkema * 5318 gr * A 31
3e * Meindert de Boer * 5027 gr * A 1
4e * Arjen Antonisse *3825 gr *A 23
5e * Jappie Mijnheer *4629 gr *A 27
6e * Geert v/d Meer * 3542 gr * A 13
7e * Hugo Kuiper * 3331 gr *A 29
8e * Gooitzen Hager * 3237 gr * A 11
9e * Ale Ytsma * 3050 gr * A 21

Vak B nr`s 33 t/m 58 Vrije Hengel Rohel:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr

1e * Doeke de Wit * 10473 gr * B 48
2e * Richard Sanders * 8482 gr * B 43
3e * Henk Veenstra * 7990 gr * B 50
4e * Peter Vierhout *7537 gr * B 45
5e * Arie Leyen * 6892 gr * B 33
6e * Durk Seinstra * 5307 gr * B 49
7e * Geert Jacobs * 4994 gr *B 44
8e * Dick Kroeze * 4979 gr * B 38
9e * Jan Bousma * 4967 gr * B 57

Vak C nr`s 59 t/m 84 vrije hengel Blauforlaet

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr

1e * Siepie Bloem *12782 gr *C 76 Algemeen winnaar
2e * Pieter v/d Bosch *9703 gr *C 77
3e * Henk Mulder * 7070 gr * C 69
4e * Sipke Marra * 6495 gr *C 79
5e * Rene Altenburg * 5308 gr * C 74
6e * Peter Bies * 5300 gr *C 64
7e * Bouke Westra * 4929 gr * C 78
8e * Koos Hovius * 4521 gr * C 82
9e * Johannes Snip * 4513 gr * C 73


Ik wil hierbij ook nog alle vrijwilligers bedanken die deze wedstrijd hebben mogelijk
gemaakt.