10-5-2014 FK Korpsen

Maar liefst 17 korpsen streden vandaag om het Friese Kampioenschap vanaf de oevers van de Workumer Trekvaart nabij Parregea.

De onderlinge verschillen waren gering maar het team Land van HSV de Oanslach, Harkema (zie foto: achter vlnr; Henk Land, J. Koning, Klaas Mozes, voor Fokke Visser en Dave Martens) wist met 4 punten verschil boven het BKM 1 team tevens van hsv de Oanslach te eindigen.
Het BKM 2 team, allen lid van hsv de Rietvoorn uit Kootstertille, behaalde de derde plaats met 25 punten.

In totaal wist het team Land ruim 12,5 kg vis te vangen waarmee ze evenals vorig jaar Fries Kampioen werden.
Het verschil tussen BKM Noord 1 en BKM Noord 2 bedroeg slechts 34 gram.
Zowel de vangsten als het weer waren teleurstellend toch klonk er geen wanklank onder de deelnemers en was men uiterst geconcentreerd aan het vissen. Slechts 4 deelnemers wisten geen enkele vis te vangen. Daarentegen wist J.Koning van het winnende team maar liefst ruim 6 kilo te vangen. In totaal wisten de 85 deelnemers ruim 95 kg vis te vangen.