ideeen en of opmerkingen

Voor ideeen en of opmerkingen betreffende de website en of voor de visclub:

ook voor uitslagen cq verslagen van wedstrijden.

Mail naar: derietvoornkootsertille@gmail.com

of 

Gooitzen Hager gooitzenhager@gmail.com

of

Jan Grijpstra j.grijpstra@knid.nl