30-06-2012 Hako

Hsv de Rietvoorn Kootstertille 30-06-2012

De jaarlijkse Hako viswedstrijd, gehouden in de feestweek te Kootstertille, werd dit jaar weer prima bezocht.

Totaal verschenen 134 deelnemers in het dorpshuis het Tillehûs te Kootstertille voor de loting.

De aanwezige vissers werden verdeeld over 5 vakken, 2 vakken vaste stok op de steigers en 3 vakken vrije hengel bij Blauforlaet/Rohel.
De vangsten waren erg wisselend, dat is ook het mooie van het PM kanaal er is niet op voorhand te zeggen waar de winnaar vandaan zal komen.

Zo tegen 07:30 uur zijn de vissers toegesproken door de voorzitter en deze heeft elke visser een fijne en sportieve wedstrijd toegewenst, nadat de vissers de visplaats hebben gevonden en de spullen hebben geïnstalleerd, zijn we de wedstrijd begonnen om 09:00 uur en zijn gestopt om 14:00 uur. Daarna kon iedereen zijn visspullen weer opruimen en de leefnetten nog even in het water laten tot dat de 5 weegploegen hun werk konden doen.

Bij terug komst in het Tillehûs te Kootstertille alwaar de beheerders weer een lekker hapje en een drankje hadden klaarstaan, voorts zijn er nog loten verkocht dit om de kosten een beetje in de hand te houden.

Voordat we zijn gestart met de prijsuitreiking even snel de verloting verrichten, daarna heeft de voorzitter Sake v/d Meer de prijswinnaars opgeroepen om een prijs uit te zoeken vanaf het podium.

Als eerste mocht hier de algemeen winnaar A. Bruins uit Hoogezand met een gewicht van 14127 gram een prijs uitzoeken.


De prijzentafel zag er weer goed verzorgt uit, dit is mede mogelijk gemaakt door het inkopen van de prijzen door Henk en Betty de Haan.
Bedankt hiervoor.

Prijswinnaars:

Vak A nr`s 1 t/m 26 vaste stok oude steigers:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr

1e *R v/d Molen *6408 gr *A 21
2e *G van Holland *5955 gr *A 6
3e *E van Lieshout *5828 gr *A 26
4e *H. Mulder *4633 gr *A 14
5e *H. Postema *4629 gr *A 23
6e *L. Pander *4621 gr *A 25
7e *E v/d Kamp *3755 gr *A 20

Vak B nr`s 27 t/m 53 vaste stok nieuwe steigers:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr

1e *G. Hager *7047 gr *B 49
2e *M. Hoogsteen *5681 gr *B 47
3e *A. IJtsma *5599 gr *B 53
4e *Meulman *5391 gr *B 28
5e *M. Bonder *4029 gr *B 37
6e *M. Kempenaar *3417 gr *B 42
7e *A. Antonisse *3115 gr *B 52

Vak C nr`s 54 t/m 81 vrije hengel Blauforlaet/Rohel West:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr

1e *A. Bruins *14127 gr *C 55 Tevens algemeen winnaar


2e *H de Haan *12759 gr *C 78
3e *J. Grijpstra *10498 gr *C 74
4e *T. Hoekstra *7065 gr *C 54
5e *v/d Beek *6212 gr *C 58
6e *P v/d Bosch *6055 gr *C 67
7e *P. Vierhout *5272 gr *C 61

Vak D nr`s 82 t/m 107 vrije hengel Blauforlaet stenen:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr
1e *D de Wit *9395 gr *D 102
2e *H. Martens *7965 gr *D 83
3e *J. Elzinga *4685 gr *D 84
4e *A. Pol *4446 gr *D 93
5e *B van Dijk *4354 gr *D 88
6e *R v/d Vaart *4050 gr *D 103
7e *T. Boersma *3663 gr *D 85


Vak E nr`s 108 t/m 134 vrije hengel Blauforlaet hout:

Plaatsing * Naam * Gewicht * Plaatsnr
1e *A. Profijt *13297 gr *E 126
2e *E. Timmer *9356 gr *E 123
3e *D. Seinstra *7806 gr *E 108
4e *W. Stoel *5975 gr *E 129
5e *D. Kroeze *5088 gr *E 127
6e *Epping *4651 gr *E 130
7e *R. Koekoek *4135 gr *E 133


Hsv de Rietvoorn heeft nog een:
Koppelwedstrijd
08:00 uur tot 13:00 uur
PM kanaal
4 augustus
Inleg 20 euro per koppel
Hengelkeuze vrij
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ik wil hierbij ook nog alle vrijwilligers bedanken die deze wedstrijd hebben mogelijk
gemaakt.


De wedstrijdcommissie