21-05-2011 FK Individueel


Uitslag FK Individueel
21 mei 2011 HelomavaartRang Voornaam Naam Plaats Vereniging Vak plts Gewicht/gr
1 Klaas Bakker Lollum Ons Genoegen Makkum C 15 11215
2 Henk Bos Nieuwehorne De Roodvin B 23 6990
3 Klaas Hoen Nieuwebrug Hsv Heerenveen E 29 5371
4 Grietus De Vries Gorredijk Stikelbearske A 1 3222
5 Piet Wevers Surhuisterveen Surhuisterveen D 17 2642
6 JanJacob de Vries Drachten Surhuisterveen E 27 5147
7 Johan Koning Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde C 23 4354
8 Jappie De Vries Bolsward Ons Genoegen Makkum B 4 2652
9 Henk Hoeksma Dokkum Hsv Leeuwarden D 6 2436
10 J. Koning Marum Surhuisterveen A 2 1429
11 K. Jakobs Lemmer Hsv Lemmer E 16 4949
12 Dave Martens Haskerdijke Hsv Heerenveen D 29 2140
13 Ramon Ansing Tolbert De Rietvoorn K. C 28 2021
14 Tippy Boersma Burgum De Rietvoorn K. A 11 1122
15 Hans Schurer Bakkeveen De Rietvoorn K. B 6 940
16 Gooitzen Hager Kollum De Rietvoorn K. E 14 2666
17 Edwin Albert de Jong Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde D 24 1608
18 Geert van der Meer Surhuisterveen De Oanslach C 14 1300
19 Henk Land Surhuisterveen De Oanslach A 5 984
20 Roelf van der Molen Niekerk De Oanslach B 21 808
21 Klaas Mozes Surhuisterveen De Oanslach D 25 1487
22 Koert Schokker Delfstrahuizen Hsv Heerenveen E 18 1195
54 Tabe Bleeker Dokkum Hsv Leeuwarden A 14 508
24 Marten de Vries Jubbega De Roodvin A 10 904
25 Piet Roedema Boksum Ons Genoegen Makkum B 25 775
26 Henk De Haan Augustinusga De Rietvoorn K. D 22 1468
27 Jelmer Hansma Kootstertille De Rietvoorn K. C 8 939
28 Arie Leyen Kootstertille De Rietvoorn K. E 24 903
29 Donald Loolofs Drachten Voorwaarts A 3 892
30 Wiepke Meines Beetsterzwaag Opsterland B 26 770
31 Jappie Mijnheer Marum De Rietvoorn K. D 13 990
32 Sjacco Wagt Oosterwolde De Reafin A 27 880
33 Evert Jan Feenstra Wolvega De Snoek E 15 876
34 Anne van Dijk Drachten De Rietvoorn K. C 12 803
35 Freerk Weening Twijzel De Oanslach B 20 669
36 R. Achttien Jubbega De Roodvin D 18 922
37 Meine Kempenaar Kollumerzwaag Hsv Leeuwarden E 12 865
38 Fokke Visser Harkema De Oanslach A 4 769
39 Gert-Jan Dragt Wolvega De Snoek C 16 713
40 Bauke Dikkerboom Heerenveen Hsv Heerenveen B 7 643
41 Henk jr Jager Harkema De Oanslach D 4 836
42 Lieuwe Pander Drachtsercompagnie De Oanslach E 25 833
43 Jan van der Weide Tijnje Hsv Heerenveen C 6 705
44 John Bakker Wolvega De Snoek A 24 631
45 Wijbe Vrind Wolvega De Snoek B 9 374
46 Wolter Renkema Drachten De Rietvoorn K. D 15 779
47 Femko Stoker Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde E 28 721
48 Roland Kromkamp Makkinga De Tjonger C 11 651
49 Sipke Marra Dokkum Hsv Leeuwarden A 6 612
50 Henk Veenstra Harkema De Oanslach B 3 327
51 Gerard Brandsma Noordwolde De Snoek D 7 686
52 L.J.H. Visschers Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde E 23 626
53 A. Achttien Jubbega De Roodvin C 22 600
23 Wiebe Rusticus Kollum De Rietvoorn K. C 9 964
55 Harm Jagersma Drachten De Rietvoorn K. B 11 294
56 E. Bremer Opeinde Surhuisterveen E 3 553
57 Geert Van der Wal Wolvega De Snoek A 15 452
58 Siep Bloem Damwoude Hsv Leeuwarden C 27 439
59 Lammert Marra Dokkum Hsv Leeuwarden D 9 334
60 Rein Pal De Knipe Hsv Heerenveen B 10 259
61 Ids Izenga Makkum Ons Genoegen Makkum E 13 544
62 Harm Laanstra Houtigehage Surhuisterveen C 21 434
63 Rob De Regt Drachten Voorwaarts A 7 377
64 J. Snip Nuis Voorwaarts D 5 315
65 Piet Alberts Luxwoude Opsterland B 14 231
66 Chris Wesstra Haulerwijk De Tjonger E 26 516
67 Klaas Kooistra Zwaagwesteinde De Rietvoorn K. C 13 406
68 Egbert Van der Kamp Oldemarkt De Oanslach A 22 307
69 Klaas de Vries Hemrik Stikelbearske D 12 296
70 Adriaan Tuintjer Surhuisterveen Surhuisterveen B 13 221
71 Rinse Popma Wolvega De Snoek E 20 503
72 Arjen Antonise Surhuizem Surhuisterveen C 26 355
73 Martin Reidsma Oosterwolde Ons Genoegen Oosterwolde A 8 307
74 Rene Van Dijk Wolvega De Snoek D 20 260
75 Auke Wesstra Haulerwijk De Tjonger B 2 162
76 Gerrit Kroes Terband Hsv Heerenveen C 2 321
77 Jaroen Hoogeveen Oldeholtpade Hsv Heerenveen E 8 318
78 Frans Temme Menaldum De Deinende Dobber A 26 297
79 Evert van der Kaap Marum De Rietvoorn K. D 23 236
80 Jaap Booij Wolvega De Snoek B 8 141
81 J. Mutsaars Bergum Snoerke C 25 313
82 Bauke Wesstra Bergum De Rietvoorn K. E 11 300
83 G. Jacobs Nuis De Rietvoorn K. A 13 266
84 Hendriekus De Jong Jubbega De Roodvin D 26 233
85 Harm Bekkema Surhuizum De Rietvoorn K. B 15 139
86 Tjeert de Graaf Wolvega De Snoek C 10 276
87 Ronus Pander Harkema De Oanslach A 23 249
88 G. Frietema Tijnje De Roodvin E 5 232
89 Bert Altena Ons Genoegen Makkum D 11 205
90 Doeke De Wit Oosterwolde De Rietvoorn K. B 12 129
91 Sake Van der Meer Koostertille De Rietvoorn K. C 29 245
92 Henk Postema Tolbert De Oanslach D 8 197
93 Bertus van Holland Haulerwijk De Rietvoorn K. A 12 171
94 Willem van der Terp Jubbega De Roodvin E 10 170
95 Johannes Elzinga Kollum Hsv Leeuwarden B 5 117
96 Pieter Spinder Harkema De Oanslach C 18 225
97 Pieter Hoekstra Eastermar De Rietvoorn K. E 6 170
98 Arnold Bilijam Oudeschoot Hsv Heerenveen D 14 161
99 R. Tibbesma Beetsterzwaag Hsv Heerenveen A 16 152
100 Pier Poortinga Kollumerzwaag Hsv Leeuwarden B 17 51
101 Jan Zeephat Drachten De Oanslach C 24 222
102 Tiemo Koopman Wolvega De Snoek D 21 148
103 J.R. den Boer Jorwerd De Voorn E 17 147
104 Klaas Dijkstra Heerenveen Hsv Heerenveen A 20 96
105 Jan Jonker Hoornsterzwaag De Roodvin B 29 40
106 Willem Cuperus Heerenveen De Roodvin C 7 172
107 Albert Hofstra Gorredijk Stikelbearske E 4 143
108 Nol Kaperien Wolvega De Snoek D 28 120
109 Auke de Vries Kollum Hsv Leeuwarden A 18 70
110 Hennie Nauta Bolsward Ons Genoegen Makkum B 27 28
111 T. Landskroon Bolsward Ons Genoegen Makkum C 5 172
112 Jeep Hartstra Lippenhuizen De Roodvin D 10 93
113 Willem Jager Harkema De Oanslach E 9 52
114 Oene Koop Teitsma Buitenpost De Rietvoorn K. A 28 31
115 Jan Kooistra Drachten De Rietvoorn K. B 24 18
116 Hielke Soeten Lemmer Hsv Lemmer C 4 107
117 Peter Bies Kollum De Rietvoorn K. D 27 79
118 Henk Stapert Zwaagwesteinde Hsv Leeuwarden E 21 52
119 Menno Hoogsteen Drogeham De Rietvoorn K. A 29 5
120 J. Staal Hemrik Stikelbearske B 1 5
121 Rene Seefat Wijnjewoude Stikelbearske C 19 93
122 Foppe Bergsma Veenhuizen De Tjonger D 1 60
123 Harrie Olde Olthof Nijland Ons Genoegen Makkum E 7 47
124 Marco De Regt Drachten Voorwaarts C 3 84
125 Henk Mulder Harkema De Oanslach E 1 10
126 Bernd Bove Twijzel De Rietvoorn K. C 17 36
127 Henk Dijkstra Drachten Voorwaarts D 2 0
128 Jan Schaap Wolvega De Snoek C 20 0
129 Henk sen. Jager Harkema De Oanslach D 3 0
130 Gerrit Ansing Tolbert De Rietvoorn K. E 19 0
131 Freerk van Duinen Bolsward Ons Genoegen Makkum D 19 0
132 H. Broekstra Blokzijl De Rietvoorn K. B 16 0
133 Willie De Boer Drachten Voorwaarts B 18 0
134 T. Jagersma Drachten De Rietvoorn K. C 1 0
135 E. Jongstra De Wilp Voorwaarts A 9 0
136 Bouwe van der Veen Harlingen Baarsje B 19 0
137 Freddy Karperien Wolvega De Snoek B 28 0
138 Gerrit van Smirren Wolvega De Snoek E 2 0
139 Teake Wielinga Makkum Ons Genoegen Makkum A 19 0
140 H Snip Nuis Voorwaarts B 22 0
Totaal gewicht 106321