2è zomer wedstrijd 2012

2è Wedstrijd Zomercompetitie 2012    Visplaats: Steigers K`Tille   Datum 23-05-2012

 

Naam Plaatsnr Gewicht Klassementpnt Vak
Maathuis, J 1 7342 1 A
Antonisse, A 2 6854 2 A
Kampen J 3 2912 7 A
Blauw, Tj 4 1789 10 A
Westra, B 5 4126 3 A
Ytsma, A 7 0 10 A
Pal, R 8 2692 8 A
Martens, D 9 0 10 A
Leyen, A 11 3075 6 A
Haan de H 12 3607 4 A
Koning, J 13 3331 5 A
Molen v/d R 14 1937 9 A
Nout, B 15 2577 10 B
Veen v/d - Ytsma, T 16 2143 10 B
Alberts, A 17 2448 10 B
Jacobs, G 18 3634 7 B
Bousma, J 19 4854 4 B
Kooistra, K 20 3014 8 B
Holland van G 21 7021 1 B
Altenburg, R 22 6771 2 B
Mijnheer, J 23 5213 3 B
Rusticus, W 24 3768 6 B
Postema, H 25 2975 9 B
Veenstra, H 26 4256 5 B
Totaal 86539