17-9-2022 leden wedstrijd kootstertille

Datum : Zaterdag 17 september   LEDEN WEDSTRIJD  KOOTSTERTILLE.

Naam wedstrijd : LEDEN WEDSTRIJD  KOOTSTERTILLE.
Soort wedstrijd : Individueel – vrije hengel                              ALLEMAAL   PRIJS
Wedstrijd water :   Oude Steigers
Bijzonderheden wedstrijd water : N.v.t.
Aparte vakken :
Maximum aantal deelnemers : N.v.t.
Er wordt gevist van : 9 uur tot  14 uur .
Bijzonderheden : inschrijf geld  10 euro  over te maken op rek no nl90rabo035648003  t.n.v wedsrijdcommisie H.S.V. De Rietvoorn.   onder vermelding leden wedstrijd.
Naam opgave : teitsma@taakvanzuiden.nl
Telefoonnummer :
Opgave tot uiterlijk : 12 September
Kaarten afhalen Dorpshuis " Tillehus" te Kootstertille
Adres :Swanneblomstrijte 9
Telefoonnummer : 0512-331373
Loting vanaf :  7.30