Zaterdag 11 nov H.S.V Kootstertille

Hengelsportvereniging          H.s.v. de Rietvoorn te Kootstertille
Website                                 derietvoorn. mijnhengelsportvereniging.nl
Mailadres                               teitsma@taakvanzuiden.nl
Naam wedstrijd                      n.v.t.
Soort wedstrijd                       Individueel, vaste hengel en feeder hengel
Wedstrijd water                      Vaste hengel Prinses margrietkanaal  te Kootstertille
                                               Feeder hengel  Prinses margrietkanaal te Reahel
Aparte vakken                         n.v.t.
Maximum aantal deelnemers  n.v.t.
ER wordt gevist van                9.30 tot 14.30
Bijzonderheden                       n.v.t.
Naam opgave                          n.v.t.
tel                                             n.v.t.
Bellen na                                  n.v.t.
Mailadres                                 teitsma@taatvanzuiden.nl
Onder vermelding van             Naam ,hengelkeuze en datum
Opgave tot uiterlijk                   Zondag 5 November
Kaarten af te halen                  Dorpshuis "Tillehus" te Kootstertille
Adres                                       Swanneblomstrijtte  9
Tel                                            0512-331373
Loting vanaf                             7.30 uur tot 0.8.00 uur
Inleg                                         10 Euro
Over te makken op                   Rekeningnummer NL90RABO0356468003
Ten name van                          Wedstrijdcommissie  H.S.V. "De rietvoorn"
Onder vermelding van             Naam, hengelkeuze en datum.