20-4-2019 Jubbega

Uitslag Koppel wedstrijd

20-04-2019 Jubbega

Vak Oude Schouw
1e * P v/d Bosc h en E. Blaauw * 18525 gram
2e * M. Hoogsteen en H. Veenstra * 16500 gram
3e * H de Jong en J v/d Weide * 12430 gram
4e * G. Enting en J. Enting * 10200 gram
5e * K. Bakke en H. Olde Olthof * 9760 gram

Vak Leppedijk
1e * K. Kooistra en H. Bekkema * 14860 gram
2e * D. Visser en R. Berger * 8530 gram
3e * R. Seefat en G de Vries * 7800 gram
4e * H de Jong en Robin * 7580 gram
5e * G. Cox en D. Martens * 7220 gram

Dorp Grou
1e * S. Marra en S. Bloem * 10820 gram
2e * H. Enting en J. Enting * 10680 gram
3e * Schutte en G. Jacobs * 9700 gram
4e * D. Seinstra en T de Jonge * 9340 gram
5e * AD van Assen en F. Temme * 9100 gram

Gooitzen