28-6-2011 FK 55+ PM kanaal

Fries Kampioenschap 55+ Het zweet op de rug


Het was zweten op tijdens de op disndag 28 juni georganiseerde 2de wedstrijd om het Fries Kampioenschap 55+. Negendertig enthousiaste mannen van middelbare leeftijd en een dame moesten, onder tropische temperaturen, hard werken om vis te vangen vanaf de steigers in het PM Kanaal nabij Kootstertille.
Samen met de eerste wedstrijd die in mei in de Workumer Trekvaart was gevist moest de einduitslag bepaald worden. Tijdens de twee wedstrijden is totaal bijna 100 kg vis gevangen. Hiervan nam de uiteindelijke Fries Kampioen, Geert van der Meer van HSV de Oanslach uit Harkema, 5105 gr voor zijn rekening. Met 5076 gr werd Menno Hoogsteen van de Rietvoorn uit Koosterstille 2e en Henk Postema van de Oanslach, Harkema viste 9140 gr bij elkaar maar had een hoger punten aantal (6) over de twee wedstrijden en werd daarmee 3e.


Op de foto; de eindKampioenen: vlnr (2) Menno Hoogsteen, (1 en Fries Kampioen) Geert vd Meer en (3) Henk Postema.Daguitslagen PM Kanaal

Klassering naam Vak/Plaats Gew 2e pnt 2e
1 Henk Postema c13 7936 1
2 Roel v.d. Molen a09 5808 1
3 Geert v.d. Meer b01 2955 1
4 Anne Y van Dijk a08 3457 2
5 Arjen Antonisse c11 2623 2
6 Klaas Kooistra b03 2406 2
7 Jan Jacob de Vries a11 2905 3
8 Egbert v.d. Kamp c03 2527 3
9 Sake van der Meer b09 2049 3
10 Menno Hoogsteen c07 1962 4
11 Geert vd Wal a07 1918 4
12 J. Snip b10 1731 4
13 Wiebe Rusticus a12 1858 5
14 Evert van der Kaap b06 1588 5
15 Alex Buitenhuis c08 1523 5
16 Jappie Mijnheer a13 1744 6
17 Klaas de Vries c06 1421 6
18 Auke Wesstra b05 1097 6
19 J Koning a03 1686 7
20 Jan Mutsaars c14 1047 7
21 Geertje Veenstra b04 864 7
22 Bouke Westra a14 1267 8
23 Jan Zeephat c01 987 8
24 H. Snip b07 732 8
25 Lieuwe Pander a05 1243 9
26 W. Leuninge c02 735 9
27 Tjeerd de Graaf b08 727 9
28 Rob de Regt a01 1219 10
29 H.Jagersma b11 721 10
30 Freerk Weening c05 403 10
31 Ronus Pander a04 1018 11
32 Hans Timmer b13 502 11
33 Henk Oosterhof c09 293 11
34 Gerard Brandsma b14 463 12
35 A. Leyen a02 65 12
36 Piet Alberts c04 0 12
37 Wiepke Meines b12 359 13
38 H. Broekstra a06 0 13
39 Hielke Soeten c12 0 13
40 Teije Betten b02 123 14

De winnaars van dag 2
Einduitslag over 2 wedstrijden

FK 55 + 2e (&1)

naam Gew 1e pnt 1e Gew 2e pnt 2e tot pnt Gew tot

1 Geert v.d. Meer 2150 2 2955 1 3 5105
2 Menno Hoogsteen 3114 1 1962 4 5 5076
3 Henk Postema 1204 5 7936 1 6 9140
4 Sake van der Meer 2185 3 2049 3 6 4234
5 J. Snip 1340 4 1731 4 8 3071
6 Geert vd Wal 798 4 1918 4 8 2716
7 J Koning 2987 2 1686 7 9 4673
8 Jan Jacob de Vries 817 6 2905 3 9 3722
9 Egbert v.d. Kamp 648 6 2527 3 9 3175
10 Anne Y van Dijk 785 8 3457 2 10 4242
11 Arjen Antonisse 653 8 2623 2 10 3276
12 H. Snip 1415 2 732 8 10 2147
13 Roel v.d. Molen 362 11 5808 1 12 6170
14 Ronus Pander 2247 1 1018 11 12 3265
15 Klaas Kooistra 278 10 2406 2 12 2684
16 Wiebe Rusticus 723 7 1858 5 12 2581
17 Lieuwe Pander 2181 4 1243 9 13 3424
18 Piet Alberts 2368 1 0 12 13 2368
19 H.Jagersma 979 3 721 10 13 1700
20 Jappie Mijnheer 541 8 1744 6 14 2285
21 Geertje Veenstra 631 7 864 7 14 1495
22 Bouke Westra 899 7 1267 8 15 2166
23 Evert van der Kaap 528 10 1588 5 15 2116
24 A. Leyen 1608 3 65 12 15 1673
25 Alex Buitenhuis 517 11 1523 5 16 2040
26 Jan Zeephat 562 9 987 8 17 1549
27 Gerard Brandsma 954 6 463 12 18 1417
28 Jan Mutsaars 191 11 1047 7 18 1238
29 Auke Wesstra 120 12 1097 6 18 1217
30 Teije Betten 1794 5 123 14 19 1917
31 Freerk Weening 517 9 403 10 19 920
32 Klaas de Vries 45 14 1421 6 20 1466
33 Hans Timmer 404 10 502 11 21 906
34 Tjeerd de Graaf 91 12 727 9 21 818
35 Wiepke Meines 333 9 359 13 22 692
36 Rob de Regt 169 13 1219 10 23 1388
37 W. Leuninge 0 17 735 9 26 735
38 Henk Oosterhof 120 15 293 11 26 413
39 H. Broekstra 16 16 0 13 29 16
40 Hielke Soeten 0 17 0 13 30 0

Totalen gewicht 37274 61962 99236