Zaterdag 13 Mei H.S.V. De Rietvoorn

Hengelsportvereniging                                                                                                          H.S.V. "de Rietvoorn"  te Kootstertille
Mailadres                                                                                                                               teitsma@taakvanzuiden.nl
Naam wedstrijd                                                                                                                      N.v,t.  
Soort wedstrijd                                                                                                                       Individueel,  vrije hengel
Wedstrijd water                                                                                                                      Stroobossertrekvaart
Er wordt gevist van                                                                                                                09.00 uur tot 14 .00  uur
Opgave via Mail
Mailadres                                                                                                                               teitsma@taakvanzuiden.nl
Onder vermelding van                                                                                                           Naam en Datum
Opgave  tot uiterlijk                                                                                                                Zondag  7 Mei       VOL =VOL
Kaarten af te halen                                                                                                                Dorpshuis  "Tillehus" te Kootstertille
Adres                                                                                                                                     Swanneblomstrjitte  9
loting    vanaf                                                                                                                         07.00 uur- 07.30  uur
Inleg                                                                                                                                      10.00 Euro
Overmaken op rekeningnummer                                                                                           NL90RABO0356468003
Ten name van                                                                                                                        Wedstrijdcommissie H.S.V. :De Rietvoorn"
Onder vermelding van                                                                                                           Naam en datum