23-7-22 Koppel K`Tille

WEDSTRIJ Datum : Zaterdag 23 juli.
Hengelsportvereniging : H.S.V. “De Rietvoorn” te Kootstertille.
Website : derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl
Mailadres : teitsma@taakvanzuiden.nl
Naam wedstrijd : N.v.t.
Soort wedstrijd : Koppel – vrije hengel.
Wedstrijd water : Prinses Margrietkanaal te Rohel
Bijzonderheden wedstrijd water : N.v.t.
Aparte vakken : Ja.
Maximum aantal deelnemers : 20 Koppels.
Er wordt gevist van : 09.00 uur tot 14.00 uur.
Bijzonderheden :  Prijzen 1op3                                                                            WEDSTRIJD  ZIT VOL 
Naam opgave : N.v.t.                                                                                          ----------------------------------
Telefoonnummer : N.v.t.
Bellen na : N.v.t.
Mailadres : teitsma@taakvanzuiden.nl
Onder vermelding van : Namen en koppel
Opgave tot uiterlijk : Zondag 18 juli.
Kaarten af te halen : Dorpshuis “Tillehus”te Kootstertille.
Adres : Swanneblomstrjitte 9.
Telefoonnummer : 0512 – 331373.
Loting vanaf : 06.30 uur.
Inleg : € 20,00.
Overmaken op rekeningnummer : NL90RABO0356468003
Ten name van : Wedstrijdcommissie H.S.V. “De Rietvoorn”.
Onder vermelding van : Namen en koppel.
Opmerking :