Promotie vaste stok vissen

terug naar overzicht

Donderdag, 6 december 2018


Promoten vissen met de vaste stok.


Fisker Fan`t Jier Fêste Stok

Zo’n vijf jaar geleden was er in Friesland een teruglopende belangstelling voor het vissen met de vaste stok te bespeuren.

Een aantal verenigingen nam bij hun open wedstrijden geen vak vaste stok meer op. Liefhebbers van de vaste stok moesten dan vissen in het vak vrije hengel.

Als er bij andere wedstrijden al een vak voor de vaste stok was gereserveerd, moest men soms de deelnemers berichten dat het vak vaste stok kwam te vervallen vanwege te weinig deelname.

Gooitzen Hager en Rinse Popma, beiden lid van H.s.v. de Rietvoorn (Kootstertille) en liefhebbers van het vissen met de vaste stok, staken de koppen bij elkaar om te kijken of er iets te doen viel aan deze teruglopende belangstelling.

Naar het voorbeeld van “De Fisker fan it Jier” besloten ze “de Fisker Fan`t Jier Fêste Stok“ op te zetten. Maar dan als een competitie.
Er wordt gebruik gemaakt van de uitslagen van open wedstrijden georganiseerd door Friese hengelsportverenigingen welke een vaste stok vak hebben opgenomen in hun wedstrijd. Iedere deelnemer in een vak vaste stok krijgt punten. Aan het eind van de reeks wedstrijden wordt er voor de twintig hoogst geklasseerden een finale gehouden. Sponsoren en verenigingen zorgen voor een prijzenpakket.

In 2016 werd er een begin gemaakt. Het was nog even wennen, maar het sloeg eigenlijk direct wel aan.


Nu, na drie seizoenen kan gezegd worden dat het een redelijk succes is. In 2018 namen bijna alle verenigingen die een open wedstrijd organiseerden weer een vak vaste stok op bij hun wedstrijden. Geen enkele vereniging hoefde een mededeling te doen dat het vak vaste stok kwam te vervallen vanwege te weinig belangstelling.

Het totale aantal deelnemers steeg in drie jaar tot bijna honderd en het gemiddelde aantal deelnemers vaste stok per open wedstrijd steeg tot ruim boven de dertig.

De doelstelling het vissen met de vaste stok een boost te geven is redelijk geslaagd. En dat met een simpele opzet. In 2019 komt er zeker een vervolg.

Gooitzen en Rinse