Youth Challenge

terug naar overzicht

Woensdag, 4 april 2018Youth Challenge 2018; Wij dagen jou uit!

De gezamenlijke federaties organiseren met ondersteuning van Sportvisserij Nederland in 2018 een nieuwe wedstrijd voor de jeugd: de Youth Challenge 2018. Hierbij wordt een serie van wedstrijden verspreid over het land georganiseerd. Dat zijn er op dit moment 4, een 5e is nog onder voorbehoud.

Direct aanleiding is dat er op dit moment (te) weinig mogelijkheden zijn voor jongeren om tegen leeftijdgenoten wedstrijden vissen. Daar willen we verandering in brengen met deze wedstrijden.

De wedstrijden
Belangrijkste is dat je niet lid hoeft te zijn van een HSV die aangesloten is bij de organiserende federatie. Dus als je bijvoorbeeld lid bent van een HSV van Sportvisserij Limburg mag je de wedstrijd die Sportvisserij Fryslan organiseert gewoon meedoen!

De wedstrijden zijn ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën, net als de federatieve selectiewedstrijden: U15, U20 en U25. Het reglement is zo eenvoudig mogelijk; het draait ten slotte om het vissen. Er wordt gevist met de vaste stok en matchhengel. Het inschrijfgeld is € 10,00 en daar staat een prijsverdeling tegenover van 1:3. Er wordt telkens gevist van 11.00 tot 15.00. Rond 09.00 uur wordt geloot. De locaties voor de diverse wedstrijden volgen nog.
De eerste wedstrijd van 28 april ,georganiseerd door Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe, is dorpsherberg Lanting in Meedhuizen.

Je kunt meedoen aan één wedstrijd maar ook aan meerdere want per wedstrijd wordt een klassement opgesteld en worden de prijzen verdeeld. Sportvisserij Nederland zorgt daarnaast voor medailles voor de top 3 van elke wedstrijd. Met deze wedstrijden heb je zo de kans om meerdere wateren te leren kennen, of gewoon een extra wedstrijd te vissen binnen je eigen federatiegebied. Alle combinaties zijn mogelijk!


1. De eerste wedstrijd in deze serie is zaterdag 28 april 2018 in het Damsterdiep bij Appingedam en wordt georganiseerd door de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Verder op deze pagina vind je het aanmeldingsformulier.

2. De tweede wedstrijd is zaterdag 2 juni 2018 in de Linge en wordt georganiseerd door de Hengelsportfederatie Midden Nederland.

3. De derde wedstrijd wordt gevist op zondag 1 juli 2018 in het Heerenveens kanaal/ de Dobbe en wordt georganiseerd door Sportvisserij Fryslân.

4. De vierde wedstrijd is nog onder voorbehoud. Dat is de datum zaterdag 18 augustus in het Beukerskanaal en wordt geregeld door Sportvisserij Oost Nederland.

5. De vijfde en laatste wedstrijd in deze reeks is die van zondag 7 oktober in het Noord-Hollandskanaal. Sportvisserij Mid-West Nederland organiseert deze wedstrijd.

Klik op de betreffende wedstrijd om je aan te melden. Je wordt dan doorgelinkt naar de federatie die de wedstrijd organiseert.

Reglementen Youth Challenge 2018

Aanmeldingsformulier wedstrijd 1 juli 2018 te Heerenveen:


Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Vispasnummer

Naam Hengelsportvereniging

Plaats Hengelsportvereniging

E-mailadres

Leeftijdscategorie
U15; maximaal 13 op 31 december 2017
U20; maximaal 18 op 31 december 2017
U25; maximaal 23 op 31 december 2017


Eventuele opmerkingen


De gezamenlijke federaties organiseren met ondersteuning van Sportvisserij Nederland in 2018 een nieuwe wedstrijd voor de jeugd: de Youth Challenge 2018. Hierbij wordt een serie van wedstrijden verspreid over het land georganiseerd. Dat zijn er op dit moment 4, een 5e is nog onder voorbehoud.
Directe aanleiding is dat er op dit moment (te) weinig mogelijkheden zijn voor jongeren om tegen leeftijdgenoten wedstrijden vissen. Daar willen we verandering in brengen met deze wedstrijden.
De wedstrijden
Belangrijkste is dat je niet lid hoeft te zijn van een Hengelsportvereniging die aangesloten is bij de organiserende federatie. Dus als je bijvoorbeeld lid bent van een HSV van Sportvisserij Limburg mag je de wedstrijd die Sportvisserij Fryslan organiseert gewoon meedoen!

De wedstrijden zijn ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën, net als de federatieve selectiewedstrijden: U15, U20 en U25.
Het reglement is zo eenvoudig mogelijk; het draait ten slotte om het vissen.
Er wordt gevist met de vaste stok en matchhengel. Het inschrijfgeld is € 10,00 en daar staat een prijsverdeling tegenover van 1:3. Er wordt telkens gevist van 11.00 tot 15.00.
Je kunt meedoen aan één wedstrijd maar ook aan meerdere want per wedstrijd wordt een klassement opgesteld en worden de prijzen verdeeld.
Sportvisserij Nederland zorgt daarnaast voor medailles voor de top 3 van elke wedstrijd. Met deze wedstrijden heb je zo de kans om meerdere wateren te leren kennen, of gewoon een extra wedstrijd te vissen binnen je eigen federatiegebied.
Alle combinaties zijn mogelijk!
Waar en wanneer?
-Op zaterdag 28 april 2018 in het Damsterdiep (Hengelsportfederatie Groningen Drenthe)
-Op zaterdag 2 juni 2018 in de Linge (Hengelsportfederatie Midden Nederland)
-Op zondag 1 juli 2018 in het Heerenveens kanaal/ de Dobbe (Sportvisserij Fryslân)
-Op zaterdag 18 augustus 2018 in het Beukerskanaal (Sportvisserij Oost Nederland, deze wedstrijd is nog onder voorbehoud)
-Op zondag 7 oktober het Noord-Hollandskanaal (Sportvisserij Mid-West Nederland).
Aanmelden
Wil je meedoen aan een wedstrijd? Dan kun je je aanmelden bij de federatie die de wedstrijd organiseert.
Voor 28 april is dat de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Er wordt gevist in het Damsterdiep bij Appingedam.
Wil je meer weten of je aanmelden voor deze wedstrijd, Klik dan hier.

Wil je meer informatie en je alvast aanmelden voor de wedstrijd van Sportvisserij Fryslan op zondag 1 juli in het Heerenveense Kanaal; klik dan hier.
Op die pagina staat ook een link naar de aanmeldingen voor de overige wedstrijden in deze serie zodra ze beschikbaar zijn. Houd de social media in de gaten!

Dus geef je vandaag nog op en neem de uitdaging aan!

Reglement

Youth challenge 2018 (U15, U20 en U25)
1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo en/of de naam van de vereniging waarvoor zij deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven door Sportvisserij Nederland.
2. De Landelijke jeugdwedstrijden zijn onderverdeeld in drie categorieën: Categorie U15: maximaal 13 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap. Categorie U20: maximaal 18 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap Categorie U25: maximaal 23 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap.
3. Indien er per categorie minder dan 7 deelnemers zijn, dan kan de organisatie besluiten om één of meerdere categorieën samen te voegen.
4. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien op dat moment minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over gevist.
5. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. De dobber moet het loodgewicht kunnen dragen. De maximale lengte v.d. hengel m.u.v. de lijn bedraagt voor categorie U25 13 meter, categorie U20 11,5 meter en voor categorie U15 10 meter.
6. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
7. Na de loting (omstreeks 09.00), mag de deelnemer zich naar de visplaats begeven en met de opbouw beginnen.
8. Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 11.00 uur het tweede signaal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee.
9. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst.
10. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Men dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.
11. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd dat gevangen is. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Indien er sprake is van de gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en baars (inclusief ondermaatse baars) niet in het leefnet worden bewaard.
12. De winnaar is diegene met het hoogste vangstgewicht (bij 1 vak). Bij meerdere vakken worden de vakwinnaars op gewicht gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, etc.
13. Na de wedstrijd wordt de uitslag opgemaakt en direct daarop volgt de prijsuitreiking op locatie dichtbij het wedstrijdparcours.
14. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de betreffende wedstrijd.

Reglement Youth challenge 2018 (U15, U20 en U25) – versie maart 2018