Extra ledenvergadering

terug naar overzicht

Zaterdag, 4 november 2017

Ekstra ledengearkomste fan tiisdei 7 novimber om 20:00 oere in MFA Tillehûs te Koatstertille

De aginda steat yn it fiskbléd dy wy krekt lin krigen hawwe.

De aginda is:

Fisksteigers rjochting Skûlenboarch

Kontributie

Bingo t.b.v. fisksteigers


Kom allegear 

Het Bestuur