31-05-2019 Surhuisterveen

Naam wedstrijd: H.s.v. Surhuisterveen

Datum: 31-05-2019
Wedstrijdlocatie: PM kanaal Reahel / Blauforleat
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 09:00 – 14:00
Opgave: 0512-361785 of 06-25007658 of adriaan.tuintjer@gmail.com
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot:
Loting/kaarten vanaf: Café de Haven, Surhuisterveen, 06:30 uur
Inleg: € 10
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 8