30-03-2019 Westergeest

Naam wedstrijd: H.s.v. de Dobber Westergeest Kampioenschap van Kollumerland

Datum: 30-03-2019
Wedstrijdlocatie: Trekvaart ( max 60 ) en de Zwemmer ( max 30 )
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 09:00 – 14:00
Opgave: S. Bloem 0511-423984 en of S. Marra 0519-295819
Hengelkeuze: Vast en Vrije
Inschrijven tot:
Loting/kaarten vanaf: Café Foestrum te Westergeest 07:00 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 2
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2019 wedstrijd 2