28-09-2019 Makkum

Naam wedstrijd: H.s.v. Ons Genoegen Makkum

Datum: 28-09-2019
Wedstrijdlocatie: Workumertrekvaart
Wedstrijdvorm: gescheiden koppel
Vissen van: 09:00 - 14:00
Opgave: Via website www.hsv-makkum.nl ( na 1 september ) info Klaas Bakker 06-46765959
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot:
Loting/kaarten vanaf: Hotel de Groene Weide, Snekerstraat 2, Bolsward 06:30 uur
Inleg: € 20,00 betalen op NL 55 RABO 0340 603798 t.n.v. H.s.v. Ons Genoegen Makkum
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 18