27-04-2019 Wolvega

Naam wedstrijd: Koningsdagwedstrijd de Visvrind

Datum: 27-04-2019
Wedstrijdlocatie: Helomavaart ( max 68 deelnemers )
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 09:00 – 14:00
Opgave: 0516-612086 of 06-22404747
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot:
Loting/kaarten vanaf: De Visvrind, Industrieweg 15, Wolvega, 07:00 uur
Inleg: € 10,00