26-10-2019 Harkema

Naam wedstrijd: H.s.v. de Oanslach Harkema

Datum: 26-10-2019
Wedstrijdlocatie: PM kanaal en Trekvaart
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 09:30 – 14:30
Opgave: 0512-361785 ( overdag ) 06-57076295
Hengelkeuze: Vast en Vrije
Inschrijven tot: 24 oktober
Loting/kaarten vanaf: Café de Klok, Harkema, 07:30 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 22
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2019 wedstrijd 12