23-11-2019 Kootstertille

Naam wedstrijd: H.s.v. de Rietvoorn Kootstertille St Nicolaas

Datum: 23-11-2019
Wedstrijdlocatie: PM kanaal en Trekvaart
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 10:00 – 14:00
Opgave: via mail Teitsma@taakvanzuiden.nl en of gooitzenhager@gmail.com
o.v.v. Naam – St Nicolaas
Inleg overmaken op bankreknr. NL 90 RABO 0356 468 003 o.v.v. Naam – St Nicolaas 
Als inleggeld binnen is dan staat u definitief ingeschreven ( controleer de wedstrijdlijst of je wel op staat ) zie website http://derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot: 17 november
Loting/kaarten vanaf: Tillehûs te Kootstertille, 07:30 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 24