21-09-2019 Leeuwarden

Naam wedstrijd: H.s.v. Leeuwarden

Datum: 21-09-2019
Wedstrijdlocatie: Harinxmakanaal ( vaste stok ) max 20 en PM kanaal ( vrije hengel ) max 60
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 09:00 - 14:00
Opgave: vijgeboom@kpnmail.nl
Hengelkeuze: Vast en Vrije
Inschrijven tot: 17-09-2019
Loting/kaarten vanaf: Wijkcentrum Markant Leeuwarden Zuiderbuurt, Witte Mar 7, 06:45 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 17
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2019 wedstrijd 9