20-07-2019 Kootstertille

Naam wedstrijd: H.s.v. de Rietvoorn Kootstertille Koppel

Datum: 20-07-2019
Wedstrijdlocatie: PM kanaal Blauforlaet/Rohel ( max 75 koppels ) 
Wedstrijdvorm: koppel
Vissen van: 09:00 – 14:00
Opgave: via mail Teitsma@taakvanzuiden.nl en of gooitzenhager@gmail.com
o.v.v. Namen – Koppel
Inleg overmaken op bankreknr. NL 90 RABO 0356 468 003 o.v.v. Namen – Koppel
Als inleggeld binnen is dan staat u definitief ingeschreven ( controleer de wedstrijdlijst of je wel op staat ) zie website http://derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot: 15 juli
Loting/kaarten vanaf: Tillehûs te Kootstertille, 06:30 uur
Inleg: € 20,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 13