18-05-2019 Gorredijk

Naam wedstrijd: H.s.v. Opsterland Gorredijk

Datum: 18-05-2019
Wedstrijdlocatie: Hooivaart
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 09:00 – 14:00
Opgave: H. Borger of W. Winter 0512-518640 of 0513-463737 na 19:00 uur
Bij opgave naam en telefoonnummer en hengelkeuze doorgeven
Hengelkeuze: Vast en Vrije
Inschrijven tot: 16-05-2019
Loting/kaarten vanaf: Cafe Overwijk, Heawei 9, Tijnje, 06:30 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 6
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2019 wedstrijd 3 ( onder voorbehoud )