10-06-2019 Kootstertille

Naam wedstrijd: H.s.v. de Rietvoorn Kootstertille Pinkstermaandag

Datum: 10-06-2019
Wedstrijdlocatie: PM kanaal Blauforlaet ( Max 40 ) en Steigers Kootstertille ( max 40 )
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 07:00 – 11:00
Opgave: via mail Teitsma@taakvanzuiden.nl en of gooitzenhager@gmail.com
o.v.v. Naam – Pinkstermaandag – Hengelkeuze
Inleg overmaken op bankreknr. NL 90 RABO 0356 468 003 o.v.v. Naam/Namen – Pinkstermaandag
Als inleggeld binnen is dan staat u definitief ingeschreven ( controleer de wedstrijdlijst of je wel op staat ) zie website http://derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/
Hengelkeuze: Vast en Vrije
Inschrijven tot: 5 juni
Loting/kaarten vanaf: Tillehûs te Kootstertille, 05:30 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 10
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2019 wedstrijd 5