06-04-2019 Heerenveen

Naam wedstrijd: H.s.v. Heerenveen

Datum: 06-04-2019
Wedstrijdlocatie: Hooivaart
Wedstrijdvorm: koppel
Vissen van: 09:00 – 14:00
Opgave: G. Kroes 0513-633050 of g.kroes3@chello.nl of andriesdeboer27@hotmail.com of 0513-529684 bellen na 19:00 uur o.v.v. Naam en telefoonnummer.
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot:
Loting/kaarten vanaf: Café de Streek te Tjallebert 07:00 uur
Inleg: € 20,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 3