04-05-2019 Leeuwarden

Naam wedstrijd: H.s.v. Leeuwarden

Datum: 04-05-2019
Wedstrijdlocatie: 1 vak van Harinxmakanaal en 2 vakken PM kanaal Grou / Leppedyk
( max 39 koppels )
Wedstrijdvorm: koppel
Vissen van: 09:00 - 14:00
Opgave: vijgeboom@kpnmail.nl
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot: 30-04-2019
Loting/kaarten vanaf: Wijkcentrum Markant Leeuwarden Zuiderbuurt, Witte Mar 7, 06:45 uur
Inleg: € 20,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 5