03-07-2019 It Stikelbearske

Naam wedstrijd: It Stikelbearske Wijnjewoude Eurowedstrijd

Datum: 03-07-2019
Wedstrijdlocatie: de Boorn te Oldeboorn
Wedstrijdvorm: individueel
Vissen van: 18:30 – 21:30
Opgave: Grietus de Vries 06-53128150 en of 0513-850704 of mail secretaris@itstikelbearske.nl
Hengelkeuze: Vrije
Inschrijven tot: 1 juli
Loting/kaarten vanaf: Beetsterdyk te Oldeboorn, 17:30 uur
Inleg: € 10,00
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2019 wedstrijd 12