29-09-2018 Makkum

Naam wedstrijd: H.s.v. Ons Genoegen - Makkum 

Datum: 29-09-2018
Wedstrijdlocatie: Workumertrekvaart
Wedstrijdvorm: Gescheiden Koppel
Vissen van: 09:00-14:00
Opgave: na 1 september via de website www.hsv-makkum.nl Iban NL 55 RABO 0340 6037 98 t.n.v. H.s.v. Ons Genoegen Makkum - voor info K.Bakker 06-46765959
Hengelkeuze: Vrij
Inschrijven tot: Onbekend     
Loting/kaarten vanaf: 06:30 bij Hotel de Groene Weide, Snekerstraat 2, Bolsward
Inleg: 20 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018
19e wedstrijd