28-07-2018 Kootstertille

Naam wedstrijd: H.s.v. de Rietvoorn - Kootstertille

Datum: 28-07-2018
Wedstrijdlocatie: Blauforleat/Reahel ( max 75 koppels )
Wedstrijdvorm: Koppel
Vissen van: 09:00-14:00
Opgave: 0512-331780 of 0512-352376 ( na 19:00 uur )
Hengelkeuze: Vrij
Inschrijven tot: 22-07-2018
Loting/kaarten vanaf: 06:30 in het MFA Tillehûs te Kootstertille
Inleg: 20 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018 13e wedstrijd