24-11-2018 St Nicolaas K`tille

Naam wedstrijd: Sinterklaas wedstrijd - H.s.v. de Rietvoorn - Kootstertille 

Datum: 24-11-2018
Wedstrijdlocatie: Trekvaart en PM kanaal Blauforleat/Reahel
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: 10:00-14:00
Opgave: 0512-331780 of 0512-352376 ( na 19:00 uur ) na telefonische opgave inleg overmaken op bankrek.nr. NL 90 RABO 0356 468 003 tnv wedstrijdcommissie H.s.v. de Rietvoorn
Hengelkeuze: Vrij
Inschrijven tot: 17-11-2018
Loting/kaarten vanaf: 07:30 in het MFA Tillehûs te Kootstertille
Inleg: 10 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018
23e wedstrijd