22-09-2018 Leeuwarden

Naam wedstrijd: H.s.v. Leeuwarden 

Datum: 22-09-2018
Wedstrijdlocatie: van Harinxmakanaal ( vast) ( max 20 ) PM kanaal Grou/Leppedijk ( vrij ) ( max 60 )
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: 09:00-14:00
Opgave: vijgeboom@kpnmail.nl of 06-22747137
Hengelkeuze: Vakken vrij en vast ( bij opgave vermelden )
Inschrijven tot: 18-09-2018
Loting/kaarten vanaf: 06:45 bij wijkcentrum Markant, Witte Mar 7, Leeuwarden
Inleg: 10 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018
18e wedstrijd
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2018 10e wedstrijd